Thumb 6351f25a957e2f5ef58c72c494dd107916fc63fb
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Tiffany Sky Bernasco

Ik collecteer omdat:

Een aantal maanden geleden bij mijn zus Tamara (42) triple negative borstkanker is geconstateerd. We willen haar nog lang bij ons hebben, dus elke vorm van onderzoek naar deze (borst)kankersoort is van groot belang!

29

donaties

€ 250

ingezameld