Thumb 2577299b3cdfb9f80e16030821696cfa125845e5
4bd5d56856bd7d76685ea0058feceda05d6a1c35

Simone Scheer-Pols

Simone Scheer-Pols

Ik collecteer omdat:

.... Ik een previvor ben. En dat hoop ik te blijven.
Ik ben drager van het BRCA-1 gen.
Ik collecteer omdat ik hoop dat er door onderzoek nog meer te weten gaat komen over borstkanker.
Misschien is het dan in te toekomst wel te voorkomen.

56

donaties

€ 455

ingezameld