Thumb 0b5ba47535e53bfe9bb4259b963fd0a8953ac542
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Romina Plomp

Ik collecteer omdat:

Sinds Februari 2020 weet ik dat ik borstkanker heb. Sindsdien staat mijn leven in het teken van genezen en bewustwording. Ik was me dan ook niet bewust hoe vaak borstkanker onder vrouwen voor komt en dat er nog veel onderzoek nodig is om te zorgen dat er betere zorg komt voor al deze vrouwen (en mannen). Steun jij ook dit doel? Alle beetjes helpen. Ontzettend bedankt! Liefs Romina

123

donaties

€ 1.294

ingezameld