Thumb f808391e5a051fd197fe554548ee26dd59c58944
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Renee Vermeer

Ik collecteer omdat:

Mijn moeder de strijd heeft verloren die begon als borstkanker... en hoop dat andere dit bespaard kan blijven

0

donaties

€ 0

ingezameld