Thumb 5d3ec163373fd13e5ffae69bf3f2f69b961363a9
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Pink Ribbon

Ik collecteer omdat:

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Pink Ribbon zet zich in voor een beter en langer leven voor de borstkankerpatient, in alle fases van de ziekte. Met jouw online collectebus draag je bij aan onderzoek op het gebied van behandeling, nazorg en minder langetermijneffecten van borstkanker. 


Doneer daarom ook in de collectebus van Pink Ribbon.

16

donaties

€ 683

ingezameld