Thumb 53f867f904c75b36c79fedd19c2353bcf4dc25a8
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Na de kanker Collectebus

Ik collecteer omdat:

Na de kanker - Een jaar lang volgde ik mijn moeder met mijn camera. Na het genezen van borstkanker (gelukkig), bleek ze blijvend arbeidsongeschikt door de lange termijn effecten van de behandeling van borstkanker. Voor haar maakte ik een boek van de fotoserie, daarnaast maakte ik een webpagina waarop jullie de fotoserie ook kunnen bekijken. Met deze fotoserie wil ik aandacht vragen voor de lange termijn effecten van borstkanker, daarnaast zamelen we geld in voor Pink Ribbon via deze online collectebus.

Meer onderzoek op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van de ziekte blijft hard nodig. Help mee meer onderzoek mogelijk te maken en doneer in de digitale collectebus. Elke bijdrage, klein en groot, is welkom!

De fotoserie kan je zien op: http://www.cynthiazonneveld.nl/nadekanker.html

13

donaties

€ 135

ingezameld