Thumb 3e28fb250b29bbc41d34b552df790058b354b563
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Marja van Delden

Ik collecteer omdat:

Ik zie in mijn omgeving dat steeds meer mensen met borstkanker geconfronteerd worden. Ik heb zelf mogen ondervinden hoe belangrijk het is dat er onderzoeken gedaan worden. Ik vind het belangrijk dat Pink Ribbon hiermee door kan gaan!

30

donaties

€ 458

ingezameld