Thumb bd6a2073bf7ec9f7863c87950017bb8b294cf684
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Linda Boon-Arends

Ik collecteer omdat:

Als ervaringsdeskundige wens ik voor toekomstige patiënten dat er met behulp van inzamelingsacties minder zware behandelingen ontwikkeld kunnen worden.

(Kijk op mijn website www.eilandengel.nl hoe je een engeltje ontvangt.)

44

donaties

€ 355

ingezameld