Thumb bd6a2073bf7ec9f7863c87950017bb8b294cf684
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Linda Boon-Arends

Ik collecteer omdat:

Als ervaringsdeskundige wens ik voor toekomstige patiënten dat er met behulp van inzamelingsacties minder zware behandelingen ontwikkeld kunnen worden.

(Kijk op mijn website www.eilandengel.nl hoe je een engeltje ontvangt.)

1

donatie

€ 10

ingezameld