Thumb 9df740e4308e50e2c491843e0b7e2414ff8acd04
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Josine Wille

Ik collecteer omdat:

Omgerekend overlijden er dagelijks 9 personen aan deze ziekte. Dat moet stoppen en daar is onderzoek voor nodig. Ik zet mij daar graag voor in!

0

donaties

€ 0

ingezameld