Thumb 9c789ac867b4632cb71f8e981a607a073f110562
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Henny de Wit

Ik collecteer omdat:

er bij mij "Triple Negatieve" borstkanker is geconstateerd en omdat deze vorm van borstkanker vaak snel en agressief groeit moet er gewoon constant geld binnen komen om onderzoek te kunnen doen zodat Ik, mijn geliefden, u, uw geliefden, kinderen en kleinkinderen hier hopelijk voor bespaard kunnen blijven. Doneer wat u kunt en wilt missen om deze digitale collectebus te vullen, elke donatie is meer dan welkom!

11

donaties

€ 150

ingezameld