Thumb c2391a50adf3a16aff441dc124b073579cf13a4e
4bd5d56856bd7d76685ea0058feceda05d6a1c35

Gea Dahles-Vulker

Gea Dahles-Vulker

Ik collecteer omdat:

Ik een jaar geleden, op 40 jarige leeftijd, de diagnose borstkanker gekregen heb.

36

donaties

€ 213

ingezameld