Thumb 39800f087b0978dbf27a40d26078fbc425b3edf2
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Els van Gennip

Ik collecteer omdat:

Eind augustus kreeg een 35 jarige vriendin van mij te horen dat ze borstkanker had, ze draagt een gen bij zich wat ze geërfd heeft van haar vaders kant van de familie. Haar wereld stort in een keer in elkaar. Ze had net wat rust gevonden en een was net een maand getrouwd en dan hoort ze dit verschrikkelijke nieuws. Ik vind het dus ontzettend belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar borstkanker. Helpt u mij om een mooi bedrag in te zamelen voor Pink Ribbon? Alvast bedankt voor uw bijdrage.

2

donaties

€ 30

ingezameld