Thumb 1ffc8606fa900c29a989f3190db0ae6dbc0ca8fe
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

EIZO Nederland

Ik collecteer omdat:

EIZO ondersteunt wereldwijd de vroegtijdige opsporing van borstkanker. Niet alleen door technologische ontwikkelingen in onze diagnostische monitoren, we sponsoren onder andere ook seminars voor radiologen, chirurgen en pathologen over alle aspecten van beeldvorming op onze monitoren voor mammografie.
Zoals u weet is oktober Pink Ribbon maand en EIZO Nederland wil ook lokaal graag haar steentje bijdrage door in oktober geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek. De eerste €1000 doneren we zelf. Helpt u ons?

0

donaties

€ 0

ingezameld