Thumb 203d058960f4e1d8748c6d76513b6c8513a321f7
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Deborah Rendering Ebbers

Ik collecteer omdat:

het leven van mij en mijn lieve gezin vorig jaar december totaal op de kop gezet werd.
16 chemo’s, operatie en 20 bestralingen verder, lacht het leven mij weer toe en ben ik weer aan het opbouwen. 🍀
Doordat ik deze bevoorrechte positie heb, voelt het heel goed voor mij om op deze manier wat te kunnen betekenen voor extra (aanvullend) onderzoek op het gebied van borstkanker. 1 op de 7 vrouwen (en mannen) worden hierdoor getroffen, dat is ongelooflijk!!!! Elke euro helpt voor onderzoek. Mocht je een klein bedrag kunnen en willen missen, voel je dan vrij om te doneren. Dank je wel💖 Een dikke (virituele) knuffel

128

donaties

€ 1.229

ingezameld