Thumb 20de09c3ffd6d19bd4927750e15985457f5e7cd4
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Annemarieke Kool

Ik collecteer omdat:

Ik zelf afgelopen jaar met borstkanker werd geconfronteerd. Ik heb ervaren dat het de meest vrouwonvriendelijke kanker is, je verliest je haar, je borst en wil er alles aan doen om moedig te blijven! Ik vind dat 1 op de 7 teveel is en gun geen vrouw dit! Daarom wil ik geld inzamelen opdat we kunnen blijven leven en genezen van borstkanker❤️

111

donaties

€ 1.960

ingezameld