Thumb a2d08fa4bca2248a913ce7e6c07251b632e8432e
57f77eee029931cb3e52db821054b0d87753acb2

Annemarieke Kool

Ik collecteer omdat:

Ik zelf afgelopen jaar met borstkanker werd geconfronteerd. Ik heb ervaren dat het de meest vrouwonvriendelijke kanker is, je verliest je haar, je borst en wil er alles aan doen om moedig te blijven! Ik vind dat 1 op de 7 teveel is en gun geen vrouw dit! Daarom wil ik geld inzamelen opdat we kunnen blijven leven en genezen van borstkanker❤️

0

donaties

€ 0

ingezameld