Thumb 01e0b0ea0b4968d0cb90d0431538738f3f40e46c
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Angela Koops

Ik collecteer omdat:

Helaas heeft mijn lieve moeder deze akelige ziekte gekregen. Ik wil geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker zodat er hopelijk in de toekomst een manier komt om deze ziekte te laten verdwijnen.

0

donaties

€ 0

ingezameld